Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV V KURZOCH PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO

15.10.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu v spolupráci s Kanet, n. o. zorganizovala v sobotu 9. októbra v Žiline Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo (KPM) s podtitulom: podnety pre efektívnejšiu prípravu. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou vladyku Cyrila Vasiľa, predsedu Rady KBS pre rodinu, v prezenčnej i dištančnej forme. Stretnutia sa zúčastnili kňazi, animátorské manželské páry a lektori, ktorí sa na organizácii kurzov podľa metodiky Rady KBS pre rodinu podieľajú v jednotlivých diecézach a farnostiach, 80 osôb v prezenčnej forme a vyše 100 osôb v dištančnej forme. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť priestor pre stretnutie tímov KPM zo všetkých diecéz Slovenska pre vzájomné zdieľanie skúseností, zhodnotiť projekt po 10 rokoch a načrtnúť možné cesty formácie lektorov kurzov. Projekt Kurzov prípravy na manželstvo je ovocím realizácie Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na roky 2007-13, ktorého konkrétnym výstupom bol napr. Projekt kurzov prípravy na manželstvo. Po jeho pilotnej forme a zhodnotení metodiku týchto kurzov schválilo plénum Konferencie biskupov Slovenska. Kurz blízkej prípravy na manželstvo sa líši od bezprostrednej prípravy hlavne tým, že ho tvorí menšia skupina snúbencov (odporúčaný počet 5 – 7 párov), pravidelne sa stretávajúca počas jeho celého trvania, v atmosfére dialógu, priateľstva a modlitby. Počas nich snúbenci v prítomnosti povereného kňaza prežívajú spoločenstvo počas slávenia Eucharistie a spoločného stolovania a zároveň sa stretnú v počúvaní a v dialógu so svedectvom života kresťanských manželov, ako aj s odborníkmi na jednotlivé oblasti špecifické pre prípravu na manželstvo. Zdroj: TSKE informovala Rada KBS pre rodinu Foto: Michal Orlický Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...


Facebook Instagram Youtube