Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODOVZDANIE POVERENÍ PRE SYNODÁLNY TÍM KOŠICKEJ EPARCHIE

12.11.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Na sviatok veľvojvodcu sv. Michala sa na Eparchiálnom úrade v Košiciach uskutočnilo odovzdávanie poverení členom tímu pre synodálnu cestu. Po modlitbe v kaplnke členov tímu a oblasť ich zodpovednosti predstavil eparchiálny koordinátor o. Michal Hospodár. Vybraných členov tímu pozval k rozlišovaniu, čo Boh chce cez nich urobiť pre spoločné dobro celej eparchie. Najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup, schválil zloženie eparchiálneho tímu a každému členovi osobne odovzdal cirkevné poverenie k novej službe na synodálnej ceste. Prítomným poprial, aby v duchu zámeru Svätého Otca Františka napomáhali synodálnemu kráčaniu v Košickej eparchii na rôznych úsekoch jej života. V závere oficiálnej časti zaznela tematická báseň v podaní o. Marka Rozkoša, člena tímu. Podujatie moderoval kancelár kúrie o. Martin Mráz. V neformálnej časti sa prítomní členovia podelili so svojimi prvými zážitkami na synodálnej ceste. V nasledovnom kroku, si každý člen tímu má vytvoriť vlastnú pracovnú skupinu, aby sa zásady synodality prostredníctvom vybraných moderátorov dostali čím osobnejšie k veriacim, hľadajúcim i ľuďom na okraji. Začatý proces spoločného synodálneho kráčania bude mať čoskoro samostatnú linku na eparchiálnom webe. Zdroj: TSKE Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...


Facebook Instagram Youtube