Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V BAČKOVE SI PRIPOMENULI 50 ROKOV OD POSVÄTENIA CHRÁMU

19.11.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Košice, 15. november (TSKE) V gréckokatolíckej farnosti Bačkov sa 7. novembra uskutočnila odpustová slávnosť ku cti sv. Michala Archanjela a všetkých beztelesných mocností. Pri tejto príležitosti si veriaci pripomenuli 50. výročie od posvätenia ich chrámu. Slávnosti sa zúčastnil a liturgii predsedal archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Odpustová slávnosť začala posvätením exteriéru chrámu, ktorý bol obnovený a pokračovala slávením Eucharistie. Otec Jaroslav vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť anjelov a ich veľkú úlohu pri sprevádzaní človeka hlavne v duchovnej rovine. Pripomenul veriacim potrebu obracať sa na svojich osobných anjelov strážnych vo všetkých potrebách i moc sv. Archanjela Michala v duchovnom boji, ktorý sa odohráva v živote každého. Vyzval prítomných, aby sa na žiadosť pápeža Františka každý deň modlili modlitbu pápeža Leva XIII. ku sv. Archanjelovi Michalovi. V závere sv. liturgie sa domáci otec Patrik Jurko poďakoval otcovi protosynkelovi za jeho účasť, čím umocnil dôležitosť tejto slávnosti i všetkým, ktorí sa napriek pandemickej situácii a obmedzeniam zúčastnili slávenia. Celé liturgické zhromaždenie sa ukončilo myrovaním a obchodom okolo chrámu s čítaním evanjelií. Celý bačkovský chrám je významný vďaka svojej interiérovej výzdobe. Bol vymaľovaný významným akademickým maliarom a gréckokatolíkom Mikulášom Klimčákom.


Facebook Instagram Youtube