Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Zo života v kňazskom seminári - Filipovka

29.11.2021 | Zo života v kňazskom seminári

Príprava na sviatok Narodenia Pána, ktorú nazývame Filipovka, nám pomáha hlbšie prežiť to, čo nám tento sviatok pripomína a zároveň sprítomňuje. Preto je veľmi dobré využiť tento čas naplno aby sme mohli v sviatok Narodenia Pána prijať mnohé milosti, ktoré sa nám ponúkajú.


Facebook Instagram Youtube