Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Aj v bazilike v Ľutine sa modlili za prenasledovaných kresťanov

29.11.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Aj v bazilike v Ľutine sa modlili za prenasledovaných kresťanov ???? V krajinách, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú. Kvôli svojej náboženskej príslušnosti zažívajú tiež nesmiernu núdzu a existenčnú krízu. Vo svätej liturgii sa modlíme: Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali. Keď vyznávať, tak aj milovať. A navzájom. K srdcu si to zobrali aj vo farnosti Ľutina a 24.novembra sa večer pri svätej liturgii modlili za všetkých bratov a sestry, ktorí trpia pre svoju vieru, aby cez modlitbu cítili, že nikto v Cirkvi sa nesmie cítiť sám a opustený a celá cirkev stojí pri svojich. Celá bazilika v Ľutine svietila iba v jednej farbe. Vo farbe mučeníkov - červenej. Veď preto aj ten názov, červená streda. Chceme veriť, že nestačí len raz v roku osvietiť chrám, alebo nejaký objekt na červeno, ale je potrebné pomôcť, či už finančne, alebo v modlitbe, aby sme zmiernili dopady týchto atakov na vierovyznanie. Zdroj: GRKATPO Tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3611


Facebook Instagram Youtube