Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Pohreb sr. Ireny Heleny Dovičákovej OSBM

01.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V piatok 24. novembra Pán neba i zeme povolal k sebe vo veku 83. rokov a v 47. roku rehoľného života sestru Irenu Helenu Dovičákovú, ktorá pôsobila v monastieri v Bardejove. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutočnila na bardejovskom cintoríne v piatok 26. novembra v hodine Božieho milosrdenstva. Pohrebné obrady viedol vladyka Ján Babjak, SJ prešovský arcibiskup metropolita. Spolu s ním koncelebrovali bardejovský protopresbyter Michal Onderko a ďalší kňazi Teodor Maroš Kosť OSBM, Pavol Vasiľ, Ján Hromo, Erik Hrabčák a Juraj Danko ml. Vladyka Ján vo svojom príhovore zdôraznil, že tento pozemský život je iba krátka chvíľa, okamih oproti večnosti, ale tak veľmi dôležitý, pretože tu sa rozhoduje o našej večnosti, o našom večnom živote s Bohom alebo bez Neho. Najväčšou múdrosťou života je v pokore a láske slúžiť Bohu a blížnym. Sestra Irena, hoc bola nenápadná a malá svojim vzrastom a tak isto aj jej služba pred svetom bola nenápadná a malá, ale predsa jej život bol naplnený veľkou láskou k Bohu a blížnym. Večná jej pamiatka!


Facebook Instagram Youtube