Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

RASTIEME S BOHOM

03.02.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Priestory materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach prechádzajú v ostatnom čase postupnou rekonštrukciou a obnovou, aby boli podnetným a bezpečným prostredím. Vďaka podpore nemeckej katolíckej nadácii Renovabis, v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a grantovému programu podpory rozvoja rodinnej pastorácie v cirkevných materských školách na Slovensku bol materskej škole schválený projekt s názvom „Rastieme s Bohom“. Jedným z cieľov projektu bolo podporiť materskú školu zabezpečením nového nábytku, kúpou interaktívnych tabúľ, počítačov, didaktických hier, ale hlavne rozvíjať a formovať vzťahy medzi cieľovými skupinami. Vďaka spomínanému projektu a vybaveniu tried digitálnymi informačno-komunikačnými technológiami môže škôlka ďalej pracovať s deťmi a ich rodinami formou prezentácie kultúrnych programov i rôznych duchovných aktivít. Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach bola zriadená v roku 2004 ako odpoveď na túžbu rodičov vytvoriť pre deti miesto, kde sa kresťanské hodnoty spájajú s výchovou a vzdelávaním. Materská škola túži napĺňať tieto potreby detí a rodiny, a ponúka komplexný rozvoj osobnosti každého dieťaťa po všetkých jeho stránkach. Výchova a vzdelávanie detí prebieha v 4 triedach, podľa uceleného formačného programu „Hopkáči na ceste za dobrodružstvom“. Zdroj: TSKE informovala Katarína Čintalová Tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube