Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PÚŤ SYNOV A OTCOV

23.06.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V sobotu, 18. júna, sa konal druhý ročník Púte synov a otcov Košickej eparchie. Trasa púte viedla z Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na Folkmarskú skalu. Popri spoločnom kráčaní prežili synovia a otcovia výnimočný čas spoločných rozhovorov, zaujímavých katechéz a modlitby za ich vzájomný vzťah. Zdroj: TSKE


Facebook Instagram Youtube