Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (12) - Jeho nezmeníš

09.08.2020 | S Božím slovom

Falošné očakávanie od viery v Ježiša Krista nás môže viesť ku frustrácii z toho, že sa veci a ani ľudia nestávajú akými ako by sme chceli my. V tomto videu o.Adam ukazuje, do akej krajnosti je Boh schopný rešpektovať naše rozhodnutia a aké je dôležité aby sme sa to učili od neh.


Facebook Instagram Youtube