Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KLOKOČOV: PIESEŇ ODPUSTU MLADÝCH

28.10.2020 | Spevy

Počas prvej vlny koronavírusu Rada pre mládež Košickej eparchie vytvorila zaujímavú myšlienku, ktorou bol Odpust pre mladých vysielaný prostredníctvom živého prenosu. Vypočujte si nádhernú pieseň animátorky Zuzky Horňákovej, ktorá zaznela na tomto odpuste počas pandémie. Pápež Franitšek nedávno pripomenul dôležitosť biblických slov: "Mládenec, hovorím ti vstaň". Odpust pozýval mladých k tomu, aby duchovne vstali podľa slov Svätého otca.


Facebook Instagram Youtube