Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Za väčšie zastúpenie laikov na zodpovedných miestach Cirkvi

02.10.2020 | Apoštolát modlitby

V dnešnej relácii Apoštolát modlitby sa budeme spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom modliť za úmysel, ktorý vybral Svätý Otec.
Úmysel na tento piatok znie: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.


Facebook Instagram Youtube