Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (31) - Von z tmy

20.12.2020 | S Božím slovom

Všemohúci Boh poslal v konkrétnom čase dejín sveta Syna, aby nám pomohol von. Z tmy, kde sa ťažko orientuje, nám svieti malým, no čoraz zjavnejším svetlom. V čase príprav na najkrajšie sviatky roka nás o. Adam Mackovjak vezme do temného lesa, aby nám pomohol, objaviť naše temné zákutia, ktoré zúfalo potrebujú .... Svetlo.


Facebook Instagram Youtube