Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVOT S KRISTOM: Proste, hľadajte a klopte

21.01.2021 | Život s Kristom

Život vo viere nemôže byť jednorazovou záležitosťou. Ak sa niečomu venujeme len sporadicky, keď nám to len náhodne skríži cestu, tak to prináša veľmi chabé ovocie. Sme pozvaní k neustálemu hľadaniu. Prečo?


Facebook Instagram Youtube