Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVOT S KRISTOM: Otče, moja modlitba je neplatná

28.01.2021 | Život s Kristom

Neodmysliteľnou súčasťou každého kresťana je modlitba. Niektorí však aj po dlhých rokoch konštatujú, že im to nejde. Ako sa môžeme na modlitbu pozerať? Ako ju chápať? Čo je jej charakteristickou črtou?


Facebook Instagram Youtube