Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: Vladyka Cyril Vasiľ SJ: Nedeľa odpustenia

14.02.2021 | Evanjelium na dnes

Drahí veriaci, túto nedeľu, kedy stojíme na prahu veľkopôstneho
obdobia, si pre Vás dnešné evanjelium pripravil vladyka Cyril Vasiľ SJ.
Počas Veľkého pôstu máme príležitosť oslobodiť sa od otroctva hriechu a
dnešné čítanie z evanjelia uvádza podmienky oslobodenia. Prvou je pôst a
druhou je odpustenie.


Facebook Instagram Youtube