Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
2% z dane

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky


Litmanová, obec v okrese Stará Ľubovňa, je najmladším pútnickým miestom Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Do povedomia sa dostala v súvislosti so zjavením Panny Márie Ivete Korčákovej a Kataríne Česelkovej na hore Zvir. Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995.

8 augusta 2004 bolo toto miesto ustanovené za miesto modlitby a kaplnka posvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. 7. septembra 2008, pri príležitosti posviacky nového liturgického priestoru, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ vyhlásil Kaplnku Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir s celým areálom a prameňom za pútnické miesto Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Zároveň vyhlásil dekrét o podmienkach na získanie plnomocných odpustkov na tomto mariánskom mieste.

8. augusta 2010 bol slávnostne zverejnený dekrét o ustanovení puta duchovného príbuzenstva tohto mariánskeho pútnického miesta s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto dekrétu udelila Apoštolská penitenciária tomuto pútnickému miestu oplnomocné odpustky.

V roku 2011 vladyka Ján posvätil na hore Zvir v Litmanovej nový Spovedný dom bl. Metoda Dominika Trčku, v ktorom sa okrem spovedníc nachádza aj pastoračná miestnosť.

Okrem hlavnej púte, ktorá sa koná v auguste (nedeľa po prvom piatku), sa na hore Zvir konajú púte každý mesiac v nedeľu po prvom piatku.

Od roku 2010 sa v Ľutine a v Litmanovej konajú rôzne stavovské púte, ktoré chcú prispieť k novej evanjelizácii ľudu.

PROGRAM PRIAMYCH PRENOSOV V KAPLNKE NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY V LITMANOVEJ POČAS PÔSTNEHO OBDOBIA

Pondelok
 • 08.50 3. hodinka
 • 10.00 Modlitba sv. ruženca
 • 10.30 Veľkopostný moleben
 • 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15.20 Veľkopôstna večiereň
Utorok
 • 08.50 3. hodinka
 • 10.00 Modlitba sv. ruženca
 • 10.30 Sv. liturgia a moleben za chorých
 • 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15.20 Veľkopôstna večiereň
Streda
 • 08.50 3. hodinka
 • 10.00 Modlitba sv. ruženca
 • 10.30 Veľkopostný moleben
 • 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15.20 Liturgia vopred posvätených darov
Štvrtok
 • 08.50 3. hodinka
 • 10.00 Modlitba sv. ruženca
 • 10.30 Sv. liturgia a eucharistická adorácia
 • 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15.20 Veľkopôstna večiereň
Piatok
 • 08.50 3. hodinka
 • 10.00 Modlitba sv. ruženca
 • 10.30 Kajúci akatist
 • 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15.20 Liturgia vopred posvätených darov
Sobota
 • 08.50 3. hodinka
 • 10.00 Modlitba sv. ruženca
 • 10.30 Sv. liturgia
 • 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15.20 Veľká večiereň
Nedeľa
 • 08.50 3. hodinka
 • 10.00 Modlitba sv. ruženca
 • 10.30 Sv. liturgia
 • 13.30 Modlitba sv. ruženca
 • 14.00 Sv. liturgia
 • 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15.20 Veľkopostna večiereň

ktuálny liturgický program nájdete tu: https://horazvir.eu/program/

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Instagram Youtube