Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
2% z dane

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky


Litmanová, obec v okrese Stará Ľubovňa, je najmladším pútnickým miestom Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Do povedomia sa dostala v súvislosti so zjavením Panny Márie Ivete Korčákovej a Kataríne Česelkovej na hore Zvir. Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995.

8 augusta 2004 bolo toto miesto ustanovené za miesto modlitby a kaplnka posvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. 7. septembra 2008, pri príležitosti posviacky nového liturgického priestoru, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ vyhlásil Kaplnku Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir s celým areálom a prameňom za pútnické miesto Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Zároveň vyhlásil dekrét o podmienkach na získanie plnomocných odpustkov na tomto mariánskom mieste.

8. augusta 2010 bol slávnostne zverejnený dekrét o ustanovení puta duchovného príbuzenstva tohto mariánskeho pútnického miesta s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto dekrétu udelila Apoštolská penitenciária tomuto pútnickému miestu oplnomocné odpustky.

V roku 2011 vladyka Ján posvätil na hore Zvir v Litmanovej nový Spovedný dom bl. Metoda Dominika Trčku, v ktorom sa okrem spovedníc nachádza aj pastoračná miestnosť.

Okrem hlavnej púte, ktorá sa koná v auguste (nedeľa po prvom piatku), sa na hore Zvir konajú púte každý mesiac v nedeľu po prvom piatku.

Od roku 2010 sa v Ľutine a v Litmanovej konajú rôzne stavovské púte, ktoré chcú prispieť k novej evanjelizácii ľudu.

PROGRAM PRIAMYCH PRENOSOV V KAPLNKE NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY V LITMANOVEJ

Pondelok
 • 08:50 3. hodinka + eucharistické požehnanie
 • 10:00 Modlitba sv. ruženca
 • 10:30 Sv. liturgia
 • 11:30 Moleben k sv. Jozefovi
 • 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 16:30 Večiereň
Utorok
 • 08:50 3. hodinka + eucharistické požehnanie
 • 10:00 Modlitba sv. ruženca
 • 10:30 Sv. liturgia
 • 11:30 Moleben za chorých
 • 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 16:30 Večiereň
Streda
 • 08:50 3. hodinka + eucharistické požehnanie
 • 10:00 Modlitba sv. ruženca
 • 10:30 Sv. liturgia
 • 11:30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
 • 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 16:30 Večiereň
Štvrtok
 • 08:50 3. hodinka + eucharistické požehnanie
 • 10:00 Modlitba sv. ruženca
 • 10:30 Sv. liturgia
 • 11:30 Eucharistická adorácia
 • 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 16:30 Večiereň
 • 19:30 Moleben k sv. Jozefovi – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
 • 20:00 Ruženec za ochranu našej krajiny
 • 20:35 Eucharistická adorácia – Rodina Nepoškvrnenej čistoty
Piatok
 • 08:50 3. hodinka + eucharistické požehnanie
 • 10:00 Modlitba sv. ruženca
 • 10:30 Sv. liturgia
 • 11:30 Panychída za zosnulých
 • 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 16:30 Večiereň
Sobota
 • 08:50 3. hodinka + eucharistické požehnanie
 • 10:00 Modlitba sv. ruženca
 • 10:30 Sv. liturgia
 • 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
 • 16:30 Veľká večiereň
Nedeľa
 • 08:50 3. hodinka + eucharistické požehnanie
 • 10:00 Modlitba sv. ruženca
 • 10:30 Sv. liturgia
 • 13:30 Modlitba sv. ruženca
 • 14:00 Sv. liturgia
 • 15:30 Večiereň

ktuálny liturgický program nájdete tu: https://horazvir.eu/program/

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Instagram Youtube