Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Názov a logo

Logo televízie LOGOS vyjadruje jej základné poslanie, prinášať dnešnému človeku Krista. Centrálny monogram pozostáva z gréckych písmen X (chí) a P (ró), čo vyjadruje vzkrieseného Krista. K nemu sú priradené po bokoch dva logogramy, a to počiatočné a konečné písmeno gréckej abecedy alfa a omega. Ich obsiahlejší zmysel nachádzame v biblickej knihe Zjavenia apoštola Jána.

Grafický monogram je vsadený do kruhu, čo naznačuje, že Kristus je stredom sveta i vesmíru. Pod ním je samotný názov televízie.Ten je inšpirovaný textom prológu Jánovho evanjelia, kde je LOGOSom nazvaný sám Kristus. V kresťanskej terminológii tento pojem prevyšuje bežný či filozofický význam a nadobúda nový originálny obsah. Ide tu o večné Slovo, spolupodstatné a spolujestvujúce s Otcom i Svätým Duchom. Toto večné Slovo sa v čase stalo telom – človekom. Podľa sv. Pavla je vtelený Kristus obrazom neviditeľného Boha. V konečnom dôsledku znamená, že v Kristovi je prítomná prasyntéza Božieho slova i obrazu. Práve toto je poslanie televízie LOGOS - prinášať Krista do ľudských životov slovom i obrazom.


Facebook Instagram Youtube