Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Gréckokatolícky magazín

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym formátom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike.

Magazín vznikol z iniciatívy a podpory firiem veriacich rodín, nadväzujúc na absenciu náboženského obsahu z prostredia východnej cirkvi v televíziách. Tá má najmä v regióne východného Slovenska, kde myšlienka projektu vznikla, bohatú tradíciu a silné zastúpenie. Magazín je tak vďaka nim vysielaný premiérovo v týždennej periodicite, s počtom viacerých repríz.

Je našim želaním, aby sa táto spoločná vízia prezentácie gréckokatolíkov dostala k čo najväčšiemu počtu divákov a oslovila tak veriacich, ako aj celú širokú verejnosť


Hlavní partneri

Betpres
Chemkostav Michalovce
LEKOS Sobrance

Cirkevní partneri

Gréckokatolícka eparchia Košice
Gréckokatolícka eparchia
Košice
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov
Gréckokatolícka eparchia Bratislava
Gréckokatolícka eparchia
Bratislava
Mukačevská gréckokatolícka eparchia Užhorod
Mukačevská gréckokatolícka eparchia
Užhorod
Apoštolský exarchát gréckokatolíckej cirkvi
Apoštolský exarchát gréckokatolíckej cirkvi
Praha
Byzantská katolícka eparchia
Byzantská katolícka eparchia
Parma

Mediálni partneri

Televízia LUX
Televízia Noe
TV Tysa
Televízia Zemplín
Časopis Slovo
Misionár

Facebook Instagram Youtube