Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KONDOLENCIA VLADYKU JÁNA BABJAKA SJ K ÚMRTIU PROF. VOJTECHA BOHÁČA

05.03.2021 | modlitba

Milá pani manželka Valéria,
milé deti Veronika, Valéria, Bernadeta, otec Vojtech, Barbora,
drahá smútiaca rodina,

s hlbokým zármutkom, ale v kresťanskej viere a s nádejou na večný život som prijal správu, že Pán života a smrti si dnes povolal k sebe do večnosti Vášho manžela otca i starého otca profesora Vojtecha Boháča.

V mene svojom, ako aj v mene kňazov Prešovskej archieparchie sa spájame s Vami v modlitbe za spásu jeho nesmrteľnej duše a vyjadrujeme Vám úprimnú sústrasť.
Drahá smútiaca manželka a deti, aj napriek veľkej bolesti a smútku, ktoré prežívate, mi dovoľte vysloviť Vám duchovnú blízkosť nad stratou Vám drahého manžela a otca. Modlím sa za Vás, aby Vám nebeský Otec, na príhovor Presvätej Bohorodičky poskytol oporu kresťanskej nádeje a Božiu útechu v tejto ťažkej chvíli. Teraz si možno neviete predstaviť život bez neho. Ale my, ktorí veríme, že náš život smrťou nekončí, veríme aj v to, že otec Vojtech, nám bude pomáhať a orodovať za nás už v nebeskej vlasti.

V blaženom zosnutí večný pokoj daruj, Pane, tvojmu vždy spomínanému služobníkovi stavrofornému protojerejovi Vojtechovi a zachovaj mu večnú pamiatku!
Blažený pokoj, večná mu pamiatka!

❗Pohrebné obrady za zosnulého prof. Vojtecha Boháča budeme vysielať prostredníctvom našej Televízie Logos v pondelok o 10:30 hod z Katedrály v Košiciach


Facebook Instagram Youtube