Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM /45/ - V nestálosti

28.03.2021 | S Božím slovom

Ľudské srdce je veľmi nestále v sympatiách, preto Pán Ježiš po slávnom vstupe do Jeruzalema upriamuje na to, že jediná možnosť ako prežívať pokoj tu na zemi nieje cez politické zriadenie, či zábavnú šou, ale jednine cez vládu živého Boha v pokornom srdci človeka.


Facebook Instagram Youtube