Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

CENA MESTA KOŠICE PRE GRÉCKOKATOLÍCKEHO KŇAZA FRANTIŠKA ČITBAJA

13.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Gréckokatolícky kňaz, stavroforný protojerej otec František Čitbaj, bol ocenený cenou mesta Košice. Stalo sa tak pri príležitosti 652. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice a s tým súvisiacich osláv dňa mesta Košice. Cena mu bola udelená za významný prínos v oblasti kánonického a konfesného práva v slovenskom a európskom priestore a tiež za osobný i pastoračný a profesionálny podiel na budovaní spoločenstva gréckokatolíkov v meste Košice. Cenu si prevzal osobne v piatok 7. mája 2021 v priestoroch košického Kulturparku z rúk primátora Jaroslava Polačeka, za prítomnosti svojej manželky. Okrem o. Čitbaja, ktorý dostal cenu mesta, sa cena primátora ušla aj Domu sv. Lazára v Košiciach a to za významný prínos v oblasti sociálnych služieb v meste Košice a organizovanej pomoci rodinám v zložitých životných situáciách. Dom sv. Lazára spolupracuje s Gréckokatolíckou eparchiou Košice a viacerí bohoslovci eparchie tu pomáhajú svojim časom a talentami Otec František Čitbaj prijal kňazské svätenie v roku 1981 v Prešove z rúk vladyku Joakima Segediho. Počas štyridsiatich rokov kňazskej služby zastával mnohé funkcie v gréckokatolíckej cirkvi a prešiel viacero farností (Levoča, Michalovce, Ruská Nová Ves, Drienov, Prešov, Humenné). V roku 1999 prešiel z postu dekana Humenného do Košíc, kde sa stal súdnym synkelom (vikárom) a stál pri zrode cirkevného súdu Košického exarchátu (neskoršej eparchie). Súdnym vikárom bol v rokoch 1999-2009. Mnoho rokov bol aj členom presbyterskej rady a zboru konzultorov košického biskupstva. Od roku 2003 bol vyučujúcim na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde výrazne pomohol vychovať kňazov a laikov výučbou východného cirkevného práva založenom na vlastných mnohoročných skúsenostiach ako z postu kňaza, tak aj súdneho vikára. S manželkou Helenou im Boh požehnal päť detí. O. Františkovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa zdravia, lásky a radosti v kruhu milujúcej rodiny a priateľov. Na mnohaja i blahaja lita – Christos Voskrese!


Facebook Instagram Youtube