Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KŇAZSKÝ DEŇ KOŠICKEJ EPARCHIE

18.06.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Na košickom eparchiálnom úrade sa 17. júna uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. Tento deň sa konal takmer po roku a pol, keďže skôr ho nebolo možné uskutočniť z dôvodu protipandemických opatrení. Jeho ústrednou témou bola Post-covidová situácia v cirkvi. Zídení kňazi sa na začiatku zjednotili v modlitbe tretieho času. Po modlitbe sa kňazom prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Sede plena Košickej eparchie. Prítomných kňazov informoval o uzneseniach 99. plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Badíne v dňoch 15. a 16. júna. Jedným z bodov bolo aj rozhodnutie o zrušení všeobecného dišpenzu od povinnej účasti na bohoslužbách k 30. júnu. Vladyka Cyril rovnako poukázal na skutočnosť, že povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemiologická situácia. V následnej diskusii kňazi hovorili o svojich pastoračných skúsenostiach počas lockdownu. Zhodli sa na tom, že je dôležité vrátiť sa z online priestoru k osobnej účasti na bohoslužbách. Mediálne prenosy liturgii poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. V druhom bloku kňazského dňa kňazi diskutovali o nových výzvach pastorácie, medzi ktoré patri aj rómska pastorácia. Zdroj a foto: TSKE


Facebook Instagram Youtube