Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vladyka Ján Babjak posvätil obnovený interiér chrámu v Tokajíku

30.07.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Medzi kopcami Nízkych Beskýd je učupená neveľká obec Tokajík (okr. Stropkov), známa svojou pohnutou históriou počas druhej svetovej vojny. Do jej radostnejších dejín sa veľkými písmenami zapíše nedeľa 25. júla 2021. Duchovnú radosť veriacich z obnoveného chrámu starozákonného proroka Eliáša zavŕšila práve v tento deň posviacka jeho interiéru, ktorú vykonal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Vladyka Ján si v čase vrcholiacich príprav na návštevu Svätého Otca Františka v Prešove našiel čas, aby ako arcipastier a otec prišiel povzbudiť jemu zverené duše i v tomto kúte archieparchie. Tokajčania, ktorí vynaložili mnohé námahy a obety pri úprave chrámu, si to nesmierne vážia a oceňujú. Vo veľmi adresnej homílii sa vladyka prihovoril veriacim ako otec, ktorý nielen chváli, ale ak je to potrebné – a v dnešnom čase je to, žiaľ, veľmi potrebné – aj karhá a pomenúva problémy a ťažkosti. Vyzdvihol silnú vieru a vytrvalosť proroka Eliaša, patróna chrámu, poukázal na vieru kňazov a ľudí v minulosti, kedy priznanie sa ku Kristovi znamenalo často prenasledovanie a útlak, a napriek tomu táto viera bola pevná a vytrvalá. Smutne vyznieva otázka: Aká je viera dnes? Tušená odpoveď, že by sme pri prenasledovaní v súčasnosti vo viere neobstáli, vyplýva z obrovskej krízy hodnôt, z moci peňazí a ich vplyvu na človeka, z mnohých absurdných zvráteností lomcujúcich ľudstvom. Otec arcibiskup však nezostal len pri týchto nepotešujúcich konštatovaniach, ktoré sami vidíme okolo seba i v sebe. Ukázal nádej na záchranu – a tá je v živom Bohu. Ten nás aj z dnešnej situácie a krízy môže vyviesť a zachrániť. Posviacka obnoveného chrámu v Tokajíku je ďalším míľnikom v živote tejto filiálnej obce. Veriaci, napomenutí ale i povzbudení slovami otca arcibiskupa, posilnení duchovnou silou celej slávnosti, môžu vykročiť na cestu upevňovania svojej viery a jej odovzdávania budúcim generáciám. Posvätený chrám bude iste centrom tohto úsilia. Za všetko Bohu vďaka! Zdroj: Mária Kotorová | GRKATPO Celú tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3538


Facebook Instagram Youtube