Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Ako slováci pomohli ukrajinským redemptoristom

23.09.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Košice, 22. september (TSKE) V tomto roku si redemptoristi pripomínajú sté výročie ich príchodu do Stropkova. Pri tejto príležitosti usporiadali 18. septembra vedeckú konferenciu. V rámci nej vystúpil aj otec Ruslan Pich CSsR. Otec je cirkevný historik ukrajinského pôvodu. Súčasne pôsobí v belgických Antverpách, kde vedie miestnu ukrajinskú gréckokatolícku farnosť. V belgických archívoch skúma pramenné materiály k dejinám ukrajinských gréckokatolíckych redemptoristov. Viaceré svoje poznatky publikuje aj na internete. Práve nedávno, pri príležitosti výročia útoku na Poľsko a začiatku druhej svetovej vojny sprístupnil fotky, ktoré sa dotýkajú aj Slovenska. Od 14. septembra 1939 boli kláštory ukrajinských redemptoristov v Zbojskách a v Golosko na línii nemecko-poľského frontu. Z kláštora v Golosko sa stal nemecký vojenský lazaret, a preto ho zo strany Ľvova ostreľovali poľské vojská. Kláštor v Zbojskách bol po ostreľovaní zklikvidovaný a všetci rehoľníci presunutí do mini-tábora v Golosko. 21. septembra začali Nemci ustupovať, nakoľko podľa dohôd mocností pripadol Ľvov Sovietom. Ten istý deň odišli dvaja rehoľníci, bratranci Štefan a Hryhoryj Šavelovci zo Zbojska na Západ. Ich cieľom bol Rím. Obaja zložili svoje večné sľuby na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky podľa juliánskeho kalendára (21. septembra). Otec Štefan tak učinil roku 1932 a o. Hryhoryj roku 1933. Na svojej ceste prišli na Slovensko do Bratislavy. Tu sa obrátili na belgického provinciála s prosbou o pomoc. Jeho odpoveď ich však už nezastihla, nakoľko 1. novembra odcestovali ďalej za slobodou. Slovenské úrady totiž vydali otcom redemptoristom dočasné pasy. Ako píše o. Pich, pečiatky v nich ukazujú cestu týchto otcov zo Slovenska do Večného mesta, do Ríma. Otec Štefan tam získal roku 1940 licenciát na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského (Angelicum). Cesta do Ríma viedla cez Maďarsko a Juhosláviu. No nakoniec, po rímskom pobyte, sa otcovia dostali ku spolubratom redemptoristom do Kanady. Je dobré zistiť, že sa u nás aj vtedy našli ľudia, ktorí vedeli pomôcť týmto rehoľníkom na ceste preč od Sovietov do slobodného sveta, kde, ako sa modlíme v liturgii, pokračovali po mnohé dni života správne ohlasujúc slovo Jeho pravdy. TSKE informoval Daniel Černý Foto: otec Ruslan Pich CSsR


Facebook Instagram Youtube