Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI PO PRVÝKRÁT SLÁVILI SVIATOK PAMIATKY ZÁZRAČNEJ KLOKOČOVSKEJ IKONY

04.10.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Košice, 3. október (TSKE) V nedeľu, 3. októbra sa v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku historicky po prvýkrát slávil nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. Na pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove sa pri tejto príležitosti v prvú októbrovú nedeľu konala odpustová slávnosť. Mnohí veriaci si tak spoločne so svojim eparchiálnym biskupom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, prišli uctiť kópiu klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá pred viac ako 350. rokmi zázračne slzila. Pozvanie arcibiskupa Vasiľa na túto milú slávnosť prijal vladyka Fülöp Kocsis, hajdúdorožský arcibiskup a metropolita zo susedného Maďarska, križevacký eparchiálny biskup vladyka Milan Stipić z Chorvátska, ako aj emeritný košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur CSsR. Archierejskej svätej liturgii predsedal arcibiskup Fülöp a homíliu predniesol križevacký eparchiálny biskup. Vladyka Milan okrem iného povedal: „...Matka Božia je vlastnoručný Boží podpis na človečenstve, ako nám to povedal pápež František. Úcta k nej, nie je len duchovné pravidlo správania sa, ale aj povinnosť kresťanského života. Pohľad na matku nám stále pripomína, aby sme odhodili nepotrebné bremená života a práve tak v duši odkryjeme to, čo je pre každého z nás najdôležitejšie. Aby naša viera nebola len obyčajná filozofia či náuka, potrebné nám je materinské srdce, ktoré v sebe rozvíja Božiu nežnosť a má zmysel pre potreby človeka...“ V závere otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, oficiálne ukončil Jubilejný rok 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove, ktorý bol otvorený 4. januára 2020 a kvôli pandémii predĺžený z jedného roka na dva. Vladyka Cyril sa poďakoval svojmu predchodcovi vladykovi Milanovi Chauturovi, ktorý od roku 1997 pravidelne navštevoval toto pútnické miesto a obnovil tak úctu k ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Následne sa liturgický sprievod pohol do chrámu, kde je uložená kópia slziacej ikony aby sa tam spoločne pomodlili Moleben k Ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu: https://grkatke.sk/aktualita/2021-10-... Zdroj: TSKE Foto: Samuel D. Bombár


Facebook Instagram Youtube