Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Návrat k pápežovej návšteve

08.10.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Je dobre vrátiť sa k príhovorom Svätého Otca, ktoré odzneli počas jeho apoštolskej návštevy Slovenska a načerpať z nich posilu pre náš duchovný život. Jedným z podnetov je pápežova výzva k „blízkosti“, ktorú predstavil v štvorakej podobe.

12. septembra sa pápež František stretol v Bratislave so slovenskými jezuitmi. Na otázku, na čo by mali osobitne dbať pri pastorácii, čo by im malo ležať na srdci, odpovedal jedným slovom, ktoré bližšie rozviedol. Použil slovo „blízkosť“.

1. Blízkosť Bohu: Táto blízkosť podľa Svätého Otca znamená predovšetkým rozvíjať osobný vzťah k Bohu prostredníctvom personálnej modlitby.

2. Blízkosť medzi bratmi. Rodina či spoločenstvo veriacich si nielenže nesú vzájomné ťažkosti či radosti, ale je to silný obranný múr i proti nástrahám zlého ducha, ktorého prítomnosť a nebezpečenstvá spoločenstvo odhalí oveľa ľahšie ako jednotlivec či samotár.

3. Blízkosť biskupovi. Túto rovinu blízkosti uviedol Svätý Otec na treťom mieste. I keď spomenul biskupov, ktorí jezuitov nemajú radi, žiadny člen Spoločnosti by nemal o biskupovi hovoriť zle, nemal by ho verejne kritizovať.

4. Ako štvrtú blízkosť Svätý Otec označil blízkosť Božiemu ľudu, ktorá je prirodzenou ochranou pred zlými riešeniami a nezmyselnými ideológiami. Táto blízkosť nielenže nám otvára srdcia, poskytuje i bezpečný „rámec“ zdravého úsudku, ale oživuje i pamäť nášho pôvodu či našich koreňov.

Zdroj: TKKBS | P. Peter Dufka SJ
Viac sa dočítate tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube