Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Pastiersky list k začiatku Filipovky

15.11.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Milí bratia a sestry, hovorí sa, že „šťastie praje pripraveným“. V našej cirkvi sa začína prípravné obdobie pred sviatkom Narodenia Pána, ktoré sa nazýva „Filipovka“. Začína sa liturgickou spomienkou na sv. apoštola Filipa, ktorá pripadá na dnešný deň 14. novembra. Teda od zajtra je to presne 40 dní do sviatku Vianoc. Ako sa máme pripraviť na ten dar, ktorý nám Boh chce darovať cez svojho Syna Ježiša Krista? Odpoveď je jednoduchá: VIEROU. Určite sa zhodneme, že je rozdiel, či dažďovú vodu budeme zachytávať do prúteného koša, alebo do vedra. Dážď bude pršať do oboch nádob, ale v jednej sa udrží a cez tú druhú len pretečie a nezostane v nej nič. Toto spôsobuje viera. Ona pripraví naše srdce, aby sa v nás narodil, usídlil a udržal Kristus. Každý rok máme skúsenosť, že obchodné reťazce nás v dostatočnom časovom predstihu zaplavujú vianočnou výzdobou a púšťajú nám vianočné piesne a koledy. Možno by ich Pán Ježiš pochválil tak, ako nepoctivého správcu, že si počínajú prezieravo, chcú, čo najviac zarobiť. Preto sa môžeme od týchto obchodníkov učiť aj my, ale robme to v inom duchu. V niektorých krajinách majú taký zvyk, že už od začiatku adventu – teda počas celého prípravného obdobia v latinskej cirkvi pred Vianocami – majú vo svojich príbytkoch vianočnú výzdobu – konkrétne, že niekde na viditeľnom mieste je umiestnený betlehem. Viete, ak sa hovorí, „zíde z očí – zíde z mysle“, tak by mal platiť aj opak: „Ak budeme mať niečo stále na očiach, tak stále na to budeme aj myslieť.“ Možno by nebolo zlé, nasledovať tento zvyk. Stále totiž potrebujeme mať na očiach pokoru, lásku a milosrdenstvo Boha, ktorý prichádza na svet spasiť človeka. Cirkevní otcovia, častokrát prirovnávajú Ježiša Krista k Samaritánovi, ktorý sa pristavil pri zranenom človekovi. Neštíti sa dotknúť našich rán po hriechu, obviazať ich a zaplatiť za našu liečbu tú najvyššiu cenu: vlastný život. Nebráni sa vstúpiť a narodiť v maštali. Vstúpi do chrámu, z ktorého sme urobili „lotrovský pelech“. Ježiš Kristus vyhľadával hriešnikov, stoloval s nimi a venoval im veľa času. Mladíkovi, ktorý bol naviazaný na množstvo svojho majetku venoval láskavý pohľad. Zachránil cudzoložníčku pred ukameňovaním. Nepohoršil sa nad Zachejom, ktorý toho v živote veľa nakradol – aj v ňom videl Abrahámove dieťa. Každý z nás máme svoje slabosti. Ale slabosti nie sú na to, aby sme im nutne podľahli, ale aby sme sa v nich učili opierať o Boha. Sv. Pavol si bol tiež vedomý svojej slabosti a Boh mu povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“


Facebook Instagram Youtube