Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

O PASTORÁCII RÓMOV, PARTIKULÁRNOM PRÁVE, ČI ODPUSTKOCH

16.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

O pastorácii Rómov, partikulárnom práve či odpustkoch rokovali biskupi na Rade hierarchov v piatok 10. decembra na 33. riadnom zasadaní Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadanie otvoril arcibiskup Ján Babjak SJ úvodnou modlitbou a následne sa biskupi vrátili k návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku a zamýšľali sa nad príhovorom pápeža k Rómom na košickom sídlisku Luník IX. V tomto kontexte pokračovali aj v pracovnej časti zasadania, keď prijali spoločný postup v súvislosti s jurisdikciou nad veriacimi pri rómskych misiách. Zaoberali sa aj obsahom enchiridionu (knihy odpustkov) a navrhli jednotlivé gréckokatolícke modlitby, ktoré by veriacim mohli priniesť milosť získania odpustkov. Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie Peter Cap informoval hierarchov o kurikule pre 1. a 2. ročník stredných škôl a taktiež o postupe pri prípravách nových učebníc. Ako postupujú práce na príprave Katechizmu pre Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku informoval vladyka Marián Andrej Pacák, ktorý je predsedom na to zriadenej komisie. Biskupi na zasadaní spoločne prechádzali aj pripomienky Kongregácie pre východné cirkvi k partikulárnemu právu a dohodli sa na potrebných úpravách. Vladyka Cyril Vasiľ navrhol vydať spoločné usmernenia pre exorcistov, ktorí sú ustanovení do tejto služby v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Rada hierarchov sa na podnet vladyku Petra Rusnáka zaoberala aj obradom zasvätenia panny a taktiež rokovali aj o permanentnej formácii kňazov v jednotlivých archi/eparchiách. V kontexte obsahu inštrukcie Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich sa zaoberali duchovným vedením a pastoráciou gréckokatolíckych veriacich zo Slovenska, ktorí emigrovali do západnej Európy. V závere zasadania biskupi odhlasovali termín najbližšieho rokovania Rady hierarchov a stretnutie ukončili spoločnou modlitou. Zdroj: GRKATPO Celú tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3619


Facebook Instagram Youtube