Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA CYRIL S VERIACIMI OSLÁVIL TZV. „MALÝ ODPUST“

18.01.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V nedeľu 16. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil archijerejskú svätú v Gréckokatolíckom chráme svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla vo farnosti Košice – Západ. Spoločne s veriacimi tak oslávil tzv. „malý odpust“, pri príležitosti sviatku Poklony úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. V homílii otec arcibiskup povzbudil veriacich vo viere, hovoril o symbole reťazí, ktoré sv. Peter zakúsil najprv v Jeruzaleme a neskôr ako hlava Cirkvi v Ríme, kde ohlasoval evanjelium. Vladyka Cyril v súvislosti s blížiacim sa týždňom modlitieb za jednotu kresťanov zdôraznil, že reťaze spájajú všetkých prenasledovaných kresťanov, evanjelikov, pravoslávnych, rímskokatolíkov, gréckokatolíkov, ktorí bez rozdielu, k akému kresťanskému spoločenstvu patria, prijímajú utrpenie pre vieru v Pána Ježiša. Petrove reťaze sú potvrdením odpovede sv. Petra, že Ježiša má rád a je ochotný zaňho aj zomrieť. Na záver sv. liturgie sa vladykovi Cyrilovi poďakoval miestny farár – protopresbyter (dekan) Jozef Miňo a v mene všetkých veriacich vladykovi poprial hojnosť Božieho požehnania v novom roku. Zdroj: TSKE informoval Jozef Miňo Foto: Jakub Jozef Miňo Tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/.../2022-01-17......


Facebook Instagram Youtube