Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRIJÍMANIE ZÁVÄZKOV UČENÍCTVA V SPOLOČENSTVE SKALA

01.02.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

30. januára sa v priestoroch biskupskej rezidencie v Košiciach stretli členovia Spoločenstva kňazských a laických rodín (SKALA). Pravidelné stretnutie kňazov i laikov zo školy učeníctva bolo obohatené o prijatie záväzkov manželských párov, ktoré prešli viacročnou formáciou. Zhromaždenému spoločenstvu sa prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Vysvetlil chápanie pojmu „laik“ a jeho poslanie v cirkevnom spoločenstve. Vyzdvihol skutočnosť, že kňazi i laici sa spájajú na platforme spoločenstva, aby tak zviditeľnili vzájomnú jednotu pri rešpektovaní vlastného postavenia a poverenia. Všetkých zúčastnených nabádal, aby neostali v komfortnej zóne svojich vnútorných vzťahov, ale vnášali osobitnú charizmu spoločenstva pre dobro farnosti a celej cirkvi. V druhej, formačnej časti stretnutia sa otec Michal Hospodár, eparchiálny koordinátor synodálnej cesty Košickej eparchie, zameral na objasnenie okolností vzniku a významu prebiehajúcej Synody o synodalite. „Synodu treba viac žiť, ako o nej hovoriť“, lebo ona je životným štýlom kresťana 21. storočia. Vyzdvihol potrebu jednoty cirkvi pri zachovaní rôznosti povolaní a spôsobov života viery. Takúto jednotu môžeme budovať iba okolo Ježiša, nie na vlastných záujmoch a osobných sympatiách. Praktické poznámky k zapojeniu laikov do života farských spoločenstiev uviedol o. Peter Labanič. Vyzval laikov, aby mali oči i uši otvorené, keď treba priložiť ruky k dielu. Súčasne laici môžu vo farskom živote navrhnúť aj aktivity k zlepšeniu duchovného života všetkých. Následne sa v malých spoločenstvách rozprúdila diskusia o tom, čo očakávajú kňazi od laikov a naopak. Na záver otec Peter Horváth, líder spoločenstva SKALA, povzbudil prítomných ku aktívnemu životu viery a viedol modlitbu za ovocie spolupráce laikov a kňazov vo svojich farnostiach. Zdroj: TSKE informoval Michal Hospodár Foto: Zdeno Jenčuš Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube