Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA CYRIL NAVŠTÍVIL SPIŠSKÚ FARNOSŤ HELCMANOVCE

02.02.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V rámci pastoračných návštev farností Košickej eparchie navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, spišskú farnosť Helcmanovce. V miestnom chráme sv. archanjela Michala slávil sv. liturgiu spolu s otcom Kassiánom Kamilom Drozdom, domácim duchovným správcom a synkelom (biskupským vikárom) pre rusínskych a ukrajinských veriacich Košickej eparchie a s otcom Martinom Mrázom, osobným tajomníkom a kancelárom Eparchiálneho úradu. Vladyka Cyril vo svojej homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o Zachejovi. U Zacheja bola možná zmena srdca, postojov a života. Aj keď ho okolie odsudzovalo a pohŕdalo ním pre jeho kolaboráciu s rímskou mocou, Ježiš v ňom videl zrnko dobra. Na tomto zrnku postavil celú zmenu Zachejovho života. V závere liturgie otec Kassián poďakoval arcibiskupovi Cyrilovi za jeho návštevu. Po liturgii nasledovalo krátke stretnutie vladyku so zástupcami farského spoločenstva, počas torého mu priblížili aktuálnu situáciu vo farnosti a v obci. Zdroj a foto: TSKE Tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube