Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PÚŤ MANŽELOV A RODÍN DO LITMANOVEJ

24.02.2024 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Rada pre rodinu košickej eparchie pripravila v rámci Národného týždňa manželstva (NTM) 2024 v sobotu 17.2.2024 Púť manželov a rodín do Litmanovej. Zdroj GRKATKE | https://www.grkatke.sk/aktualita/2024-02-17-174158-put-manzelov-a-rodin-do-litmanovej


Facebook Instagram Youtube