Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (13) - Dlžím

16.08.2020 | S Božím slovom

Každý jeden z nás, nekonečnému Bohu, dlží nekonečnú hodnotu. Naše hriechy zabíjajú jeho jednorodeného Syna. Boh však je schopný, i ochotný, celý dlh odpustiť. Rozdiel je len v tom, do akej miery si to uvedomujeme.


Facebook Instagram Youtube