Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (14) - Mať tak Život

23.08.2020 | S Božím slovom

Keď všade okolo nás je ťažoba, frustrácia, ... nedostatok života, môžme si o to viac uvedomiť, že vychutnávanie života vôbec nieje samozrejmosť. Ako ho teda môžme mať viac? Ako ho môžme viac vychutnať? Mladíkovi z evanjelia hoci nerobilo ťažkosti dodržiavanie prikázaní ešte čosi mu chýbalo.


Facebook Instagram Youtube