Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: ZAMYSLENIA: Čo by sa nás Panna Mária dnes opýtala?

27.09.2020 | Zamyslenia vizionárky Ivety Korčákovej

Drahí veriaci, vypočujte si ďalšie nedeľné zamyslenie z 5.8.2020, ktoré pre nás všetkých predniesla vizionárka Iveta, ktorej sa na Hore Zvir v obci Litmanová zjavovala Panna Mária. „Veľakrát sme bezradní skutočne popísať to, kým sme bez toho, aby sme sa nepotrebovali obhajovať zlyhaniami iných ľudí. Sme bezmocní povedať kým sme sa stali bez toho, aby sme nepoužili to, ako nás vidia ľudia.“


Facebook Instagram Youtube