Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (20) - Porovnajme sa

04.10.2020 | S Božím slovom

Veľmi radi sa porovnávame s ľuďmi, ktorí sú na tom horšie ako my. Rastie nám potom sebavedomie. Tých, čo sú na tom lepšie ako my, si potom radšej nevšímame. Bohorodička v Litmanovej sa nazýva Nepoškvrnenou Čistotou nie preto, aby nás ponížila, lebo my takí nie sme, ale preto, že nás ako svoje deti, chce vtiahnuť do tohto nemoderného, no napriek tomu Božieho života.


Facebook Instagram Youtube