Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: ZAMYSLENIA: Zápas, o ktorom hovorila Panna Mária, neberieme vážne

11.10.2020 | Zamyslenia vizionárky Ivety Korčákovej

Drahí veriaci, vypočujte si nedeľné zamyslenie, ktoré na Hore Zvir na pútnickom mieste Litmanová precítila vizionárka Iveta, ktorej sa od 5. augusta 1990 zjavovala Panna Mária. "Kain reprezentuje v našom srdci všetko to, čo je staré, skúsené, vypočítavé. Než to Ábel reprezentuje v našom srdci všetko to, čo je mladé, naivné, čisté, štedré. V každom srdci sa stretávajú a zrážajú tieto svety a jediná sila, o ktorú človek v ľudskom srdci bojuje je láska."


Facebook Instagram Youtube