Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVOT S KRISTOM: Úprimnosť voči Bohu

26.11.2020 | Život s Kristom

Úprimnosť, či pretvárka? Je dosť možné, že niekedy sa človek začína riadiť viac tým, čo sa hodí a čo zasa nehodí. Pravda a úprimnosť sa v niektorých momentoch zdanlivo nehodí. Je možné, že vo vonkajšom svete môže človek s takým postojom uspieť. A u Boha? Slová žalmu hovoria jasne: „Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko ... už zďaleka vnímaš moje myšlienky“. (por.: Ž 139, 1-2)


Facebook Instagram Youtube