Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (33) - Zaplavený

03.01.2021 | S Božím slovom

Voda je živel, ktorý pretvára krajinu. Jej tokom nič čo jej stojí v ceste neostáva rovnaké. O čo viac premeny môže priniesť zaplavenie Svätým Božím Duchom, keď samotný Ján Krstiteľ, najväčší prorok starého zákona povie, že ten čo je väčší od neho nebude krstiť už len nejakou vodou, ale práve ním. Svätý Duch tvorí všetko nové. Ožiaruje naše vnútro zjavením lásky Boha Otca.Facebook Instagram Youtube