Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ARCHIMANDRITA JAROSLAV LAJČIAK: Na riekach babylonských - Spev žalmov

08.02.2021 | Spevy

Drahí veriaci, vypočujte si nádherný spev, z ktorého budete mať

zimomriavky a ktorý si pre nás pripravil archimandrita Jaroslav Lajčiak.

Počnúc Nedeľou márnotratného syna až po syropôstnu nedeľu sa na nedeľnej utierni, po slávnostných a radostných žalmoch polyjeleja spieva smutný a nostalgický žalm 137 (Na riekach babylonských). Je to žalm vyhnanstva. Spievali ho Židia v babylonskom zajatí, spomínajúc na svoje sväté mesto Jeruzalem. Stal sa navždy piesňou človeka, ktorý si uvedomuje svoje oddelenie od Boha. Práve tento žalm odhaľuje samotný Veľký pôst ako putovanie a pokánie - ako návrat.


Facebook Instagram Youtube