Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVOT S KRISTOM: Mladší syn

18.02.2021 | Život s Kristom

PODOBENSTVO O MÁRNOTRATNOM SYNOVI - 3. ČASŤ: Je dosť možné, že v topánkach každej z postáv v podobenstve, občas chodíme. Snažíme sa odpúšťať a dávať nové šance svojim príbuzným či priateľom tak ako otec v príbehu. Sú chvíle, kedy potrebujeme odpustenie ako mladší syn. Sú žiaľ chvíle, kedy sa nám zdajú okolnosti nespravodlivé a začneme vzdorovať ako starší brat. V týchto štyroch častiach podobenstva o márnotratnom synovi sa zamyslíme nad každou jednou z postáv.


Facebook Instagram Youtube