Televízia LOGOS Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube
 • Slovenský jazyk
 • Lingua Italiana
 • Українська мова
 • Deutsche Sprache
 • English language

Katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky


Katedrálou košickej eparchie je chrám Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ul.č.40. Bol postavený za hradbami mesta Košice v rokoch 1882 – 1898 v neorománskom slohu podľa projektu Viliama Kolatseka a staviteľa Ľudovíta Schmidta. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a dvojicou veží. Priestory lode sú zaklenuté troma klenbami.

Nástenné maľby sú dielom Jozefa Királya. neskôr ich premaľoval Štefan Hegedüš a v roku 1910 výmaľby celého interiéru realizoval Rudolf Orosz. Stropná maľba pozostáva z troch medailónov umiestnených na strednej osi klenby pozdĺž lode. Tvoria ich Krst Krista v Jordáne, Zmŕtvychvstanie Pána a Zoslanie Svätého Ducha. Kompozične sú doplnené bohato geometricky zdobenými pásmi, ktoré lemujú medailónky.

Autorom prístenných stĺpov je košický sochár a rezbár Andrej Bacsó. Balustrády s ozdobami na chóre vytvoril taliansky majster Domenico Riero. Za najstaršiu zachovalú maľbu sa považuje Panna Mária s Ježišom nad centrálnym oknom chrámu. V interiéri chrámu sa nachádza ikonostas dokončený roku 1902 košickým sochárom Jurajom Urrom a kazateľnica tiež zo začiatku 20. storočia.

Program pravidelne vysielaných bohoslužieb v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach

Pondelok - Štvrtok
 • 06:30 - Sv. Liturgia
 • 07:30 - Sv. Liturgia
 • 17:00 - Sv. Liturgia
Piatok
 • 06:30 - Sv. Liturgia
 • 07:30 - Sv. Liturgia
 • 08:30 - Sv. Liturgia
 • 17:00 - Sv. Liturgia
Sobota:
 • 06:30 - Zádušná Sv. Liturgia
 • 07:30 - Parastas s hramotami
 • 09:00 - Zádušná Sv. Liturgia
 • 17:00 - Veľká večiereň
 • 18:00 - Zádušná Sv. Liturgia
Nedeľa:
 • 06:30 – Utiereň
 • 07:30 – Sv. Liturgia
 • 09:00 – Sv. Liturgia
 • 10:30 – Sv. Liturgia pre deti
 • 12:00 – Sv. Liturgia
 • 17:00 – Večiereň s modlitbami na kolenách
 • 18:00 – Sv. Liturgia

Aktuálne informácie na: www.grkatke.sk

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Youtube