Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (338) - Sv. Izák Sýrsky - Človek, nad ktorým žasnú anjeli

22.02.2021 | Otcovia Púšte

„Pre toho, kto chce byť múdrym pred Bohom, nejestvuje iná cesta, len stať sa bláznom pre svet a nepriateľom ľudskej slávy.“ (Sv. Izák Sýrsky)


Facebook Instagram Youtube