Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (449) - Sv. Izák Sýrsky - Duchovné vedenie

13.06.2021 | Otcovia Púšte

Tým, ktorí si nemôžu nájsť duchovného vodcu, učitelia duchovného života odporúčajú, aby si vybrali spis niektorého zo svätých, ktorý sa týka duchovného života a usilovali sa nasledovať rady, ktoré v ňom nájdu.


Facebook Instagram Youtube