Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA PETER RUSNÁK: Čo nemám ako gréckokatolík zanedbať?

23.02.2021 | Pozvánka/Príhovor

Vladyka Peter Rusnák sa prihovoril všetkým veriacim, aby porozprával o postoji, ktorý by sme mali všetci ako gréckokatolíci nadobudnúť pri prebiehajúcom sčítaní obyvateľstva.


Facebook Instagram Youtube