Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PROTOSYNKEL VLADIMÍR SKYBA: Viera nie je len súkromná záležitosť

24.02.2021 | Pozvánka/Príhovor

Drahý veriaci, protosynkel Vladimír Skyba sa nám prihovoril s naliehavou prosbou o uvedomenie si svojej gréckokatolíckej identity.


Facebook Instagram Youtube