Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVOT S KRISTOM: Príklad Ježiša na kríži

04.03.2021 | Život s Kristom

Spolu s Ježišom Kristom na Golgote umierali ďalší dvaja odsúdenci. Zamyslíme sa nad postojom každého jedného z nich. Ako sa vysporiadal Ježiš s utrpením? A aký postoj mali ďalší?Facebook Instagram Youtube