Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVITEĽKAMI KŇAŽSKÝCH RODÍN BÝVAJÚ MANŽELKY

16.03.2021 | Pozvánka/Príhovor

Vypočujte si krátky úryvok z rozhovoru, ktorý Televízia Zemplín urobila s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ ohľadom sčítania obyvateľstva a financovania Cirkvi.
Celý rozhovor nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=mRMgS...


Facebook Instagram Youtube