Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (377) Sv. Izák Sýrsky - Hanba považovaná za závoj slávy

02.04.2021 | Otcovia Púšte

Človek, ktorý je zotročený vášňami, nevníma ich aktivitu. Je tak navyknutí na prejavy svojich vášní, že niekedy ich dokonca považuje za akúsi kvalitu svojho života, hrdí sa ňou a dáva ju najavo.


Facebook Instagram Youtube