Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA CYRIL VASIĽ SA K NÁM PRIHOVÁRA POČAS VEĽKONOČNEJ NEDELE

04.04.2021 | Pozvánka/Príhovor

Vladyka Cyril Vasiľ SJ nás v dnešnom nedeľnom príhovore povzbudzuje prekonať strach zo zániku. Dnes slávime radostný deň, v ktorom prišlo hneď po smrti zmŕtvychvstanie, preto by sme mali hľadieť na náš život s nádejou. Prajeme Vám ešte požehnanú Paschu.


Facebook Instagram Youtube